Vijesti iz Vlade

POZIV

Obavještavamo vas da će dvodnevna radionica za dizajniranje novih usluga u sistemu socijalne zaštite djece i porodica biti održana 26. i 27.2.2013. godine sa početkom u 8 sati i 45 minuta, u Dramar Centru u Tuzli (Branilaca BiH 11). Radionicu organizuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i nevladina organizacija Hope and Home for Children (HHC), u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrima za socijalni rad TK, a sve u okviru prve faze projekta Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama.
Planirano je da se prvog dana radionice (26.02.2013.) u 08 sati i 45 minuta medijima obrate predstavnici Ministarstva, centara za socijalni rad, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i nevladine organizacije Hope and Home for Children (HHC) kako bi prezentirali dosadašnje rezultate u okviru navedenog projekta i najavili ciljeve i očekivanja od radionice.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv