Poziv zainteresiranim institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija za period 2024-2026. godina kroz predlaganje projekata/programa

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH " broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15,102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH " broj 106/14, 27/19 i 104/22), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija broj: 08-11-5-2-688/23 od 01.02.2023. godine Ministarstvo privrede je uputilo svim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave dopis broj: 03/1-11-2888-1/23 od 14.02.2023.godine kojim je pokrenuta procedura izrade Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2024-2026. godina.

Opširnije...

Provode se završne aktivnosti PAMETNIH ŠKOLA 2

U Slavonskom Brodu održan je dana 06.02.2023. godine šesti sastanak projektnog tima. Sastanci projektnog tima održavaju se u svrhu uspješne realizacije projekta, tj. projektnih ciljeva. Ovi sastanci održavaju se u prisustvu članova i predstavnika projektnih partnera koji zajedničkim radom usmjeravaju projektne aktivnosti ka njihovoj realizaciji.

Opširnije...

Obavještenje

Obavještavamo građane da se Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona od 09. januara 2023. godine nalazi na novoj adresi Maršala Tita do br. 34, Lamela „B" II i III sprat u Tuzli (zgrada Toranj).

Posjeta predstavnika GIZ-a projektu uspostave Digitalnog inovacijskog HUB-a u TK

Značaj i perspektiva uspostave Digitalnog inovacijskog HUB-a u Tuzlanskom kantonu, bila je tema jučerašnjeg sastanka direktorice programa Inovacija i digitalizacije MSP u BiH u okviru GIZ projekta (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), Eve Maria Näher sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Edinom Durakovićem i predstavnicima kompanije Industrial Automation d.o.o. Tuzla, koja je voditelj uspostave Centra za digitalne inovacije u Tuzli.

Opširnije...

Ministarstvo privrede partner na uspostavi Digitalnog inovacijskog HUB-a u Tuzlanskom kantonu

U okviru projekta EU4DigitalSME, koji je usmjeren na stvaranje omogućavajućeg okruženja za MSP-ove za uspješno provođenje digitalizacije i inovacijskih transformacija, pokrenute su aktivnosti vezane za rješavanje potreba za digitalnom transformacijom MSP-ova, koje uključuju aktere na makro razini za poboljšanje ukupnih okvirnih uvjeta za promociju inovacija i digitalizaciju MSP-ova.

Opširnije...

Obavijest o produženju roka Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu

 

OBAVIJEST
o produženju roka Javnog poziva
za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je 13.06.2022. godine objavilo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu . Zbog ukazane potrebe produžava se rok za podnošenje prijava na navedeni Javni poziv do 15.07.2022. godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv