KONAČNE RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

KONAČNE RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA ODABIR KORISNIKA GRANT
SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG
KANTONA

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja privrede Tuzlanskog kantona objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 21.11.2022. godine i prema Smjernicama za podnosioce prijava, Ministarstvo privrede objavljuje:


1. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje MSP-a
2. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje OBRTA
3. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje START Up-a

OBAVJEŠTENJE

Zbog uočene tehničke greške u PPRELIMINARNIM RANG LISTAMA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA tačka II se mijenja i glasi: 

Na objavljenu Listu svi podnosioci prijava imaju pravo prigovora, u roku od pet dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://vladatk.gov.ba/, odnosno posljednji dan za podnošenje prigovora je ponedjeljak, 19.12.2022. godine, do 16:00 sati.

Prigovor se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi ISKLJUČIVO putem Centralne pisarnice Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona.

PRELIMINARNA RANG LISTA - Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih medjunarodnih fondova

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, objavljenog u dnevnim novinama „Večernji list BH" dana 31.10.2022. godine i prema Smjernicama za podnosioce prijava, Komisija za odabir korisnika grant sredstava, objavljuje:

 

PRELIMINARNA RANG LISTA - Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
medjunarodnih fondova

 

 

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja privrede Tuzlanskog Kantona objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 21.11.2022. godine i prema Smjernicama za podnosioce prijava, Komisija za odabir korisnika grant sredstava, objavljuje:

 

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA
JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

 

1. PRELIMINARNA RANG LISTA - FINANSIRANJE PROJEKATA ZA JAČANJE MSP-A
2. PRELIMINARNA RANG LISTA - FINANSIRANJE PROJEKATA ZA JAČANJE OBRTA
3. PRELIMINARNA RANG LISTA - FINANSIRANJE PROJEKATA ZA JAČANJE START UP-A

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA"

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 13.06.2022. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2022. godinu, objavljuje:

 

PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2022. GODINU ZA PROJEKT 2. I 5.
I
LISTE KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE, I NEOSNOVANE

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv