Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

BUDŽET


IZMJENE I DOPUNE (II) BUDŽETA TK 2006. G.

Izmjene i dopune (II) Plana prihoda i primitaka za 2006. g. Izmjene i dopune (II) Plana budzeta TK za 2006. g. po ekonomskoj klasifikaciji Izmjene i dopune (II) Plana budzeta TK za 2006. g. po organizacionoj klasifikaciji Izmjene i dopune (II) Plana budzeta TK za 2006. g. po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji Plan Budžeta Tuzlanskig kantona za 2006. godinu Pregled budžetskih korisnika po organizacionoj klasifikaciji

I-VIII 2006.godine

Izvještaj o izvršenju prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona I-VIII 2006.god. Izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.08.2006.godine po potrošačkim jedinicama

I-VI 2006.godine

Izvještaj o izvršenju prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona I-VI 2006.god. Izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-30.06.2006.godine po potrošačkim jedinicama Rekapitulacija rashoda i izdataka budžetaTk za period I-VI 2006.god.

I-V 2006.godine

Izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01-01-31.05.2006.godine po potrošačkim jedinicama Rekapitulacija rashoda i izdataka budžeta Tk-a za I-V 2006.godine. Izvještaj o izvršenju prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za I-V 2006.godine. Registar doznaka iz tekuće rezerve-budžetska pozicija 11050001 za I-V 2006.godine.

I-IV 2006.godine

Izvještaj o izvršenju prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona I-IV 2006.god. Izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-30.04.2006.godine po potrošačkim jedinicama Rekapitulacija rashoda i izdataka budžetaTk za period I-IV 2006.god.

REBALANS BUDŽETA 2006. 

Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka za 2006.g. Izmjene i dopune Plana budzeta TK za 2006. g. po organizacionoj klasifikaciji Izmjene i dopune Plana budzeta TK za 2006. g. po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Najave