Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

06.02.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poduzetim mjerama po preporukama iz konačnog Izvještaja o finansijskoj reviziji JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica


2. Razmatranje Informacije o uočenim nedostacima iz prethodne revizije za 2022. godinu utvrđenih u Pismu menadžmentu Tuzlanskog kantona od Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice – nabavka stalnih sredstava u obliku prava;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke KUCZ o dodjeli nabavljenih osnovnih sredstava i opreme za strukture civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu „Podrška povratku prognanih lica"
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Opće pravo koje se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovno pravo koje se izvodi na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu tokom rada (topli obrok) i naknade za korištenju godišnjeg odmora (regresa) za JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći, Kantonalnom tužilaštvu i Općinskom sudu u Srebreniku.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić