Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 56. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.05.2024

Vlada 01 14 05 2024
450.000 KM projekte unaprjeđenja turističke infrastrukture
Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Budžetom je planirano ukupno 200.000 KM, a uslovi i kriteriji su usklađeni sa strateškim ciljevima i prioritetima iz Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina. Grantovi iz navedenih sredstava planirani su za sufinansiranje projekata čija su ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma usmjerena poticanju razvoja održivog turizma u Tuzlanskom kantonu, te unapređenju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona, a kojima će se podržati ulaganje u unapređenje javne turističke infrastrukture, te stimulisati aktivnosti povezane s ekološki odgovornim razvojem turizma u TK. Bespovratna sredstva će se odobravati lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte koji će se realizovati isključivo na području Tuzlanskog kantona. Za pojedinačni projekat se mogu odobriti minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 30% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje navedenih sredstava bit će objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba), u roku od trideset dana.

Također, Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma, koji se odnose na projekte iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona. Budžetom je za pomoć privrednim subjektima, odnosno privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti turizma i ugostiteljstva planirano 250.000 KM. Za pojedinačni projekat mogu se odobriti sredstva od minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Planirana sredstva će se odobravati za sufinansiranje aktivnosti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, te uređenja i opremanja novih objekata poslovne turističke infrastrukture. I ova sredstva bit će odobrena na osnovu Javnog poziva, koji će u narednih 30 dana biti objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba).

Utvrđen plan upisa učenika u srednje škole
Vlada je danas utvrdila Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu. Ovim dokumentom omogućava se upis 5.328 učenika u 29 srednjih škola Tuzlanskog kantona. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.246 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.058 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Prijedlogom Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu, učenicima se nudi upis u 140 razreda (gimnazije i tehničkih škola) i to: 27 odjeljenja gimnazije, 23 odjeljenja medicinska sestra-tehničar-opći smjer, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, pedijatrijska sestra-tehničar, stomatološka sestra tehničar i zubni tehničar, 19 odjeljenja elektrotehničara, 16 odjeljenja mašinskih tehničara, 20 odjeljenja ekonomskih tehničara, 7 odjeljenja saobraćajnih treničara, 6 odjeljenja građevinskih tehničara, 2 odjeljenja rudarskihg tehničara, 3 odjeljenja poljoprivrednih i šumarskih tehničara, 2 odjeljenja ugostiteljskog tehničara, 2 odjeljenje prehrambenog tehničara,8 odjeljenja hemijskog tehničara, 1 odjeljenje tekstilnog tehničara, 2 odjeljenja veterinaskog tehničara, 1 odjeljenje kozmetičarskog tehničara, 3 odjeljenja umjetničkih tehničara, te 81 odjeljenje stručne škole (III stepen stručne spreme).

Vlada 02 14 05 2024

Ostale odluke
Kako bi se, između ostalog, osigurala sredstva za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) i naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa za dogradnju i nadogradnju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a koju plaća vlasnik zemljišta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama osigurano je neophodnih 108.500 KM za ove namjene, te su, s obzirom na nadležnost kantonalnih organa relocirana ranije odobrena sredstva u iznosu od 28.000 KM za nabavku Elaborata – stručnog mišljenja o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.

Vlada je danas odobrila 40.000 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2024 godinu za operativne troškove i troškove rada.
Također, Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ime kapitalnih ulaganja u Područnu školu Požarike (objekat u pripremi) Grad Gradačac je odobrio 25.000 KM Javnoj ustanovi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac.

Također, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana 27. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst.

Danas je Vlada donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada je prihvatila tekst Aneksa V Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je na danas održanoj sjednici imenovala radnu grupu sa zadatkom da pripremi tekst posebne Uredbe kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu i prihvatila Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2023. godinu.

Zbog potrebe popune pravnih praznina i preciziranja odredbe, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopunama Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj.

Vlada je danas dala i više saglasnosti za prijeme uposlenika u radni odnos. Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla je data saglasnost za prijem spremačice/higijeničara, domara i kustosa – etnologa u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta namještenika, višeg referenta za opće poslove, na neodređeno vrijeme, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za prijem pošte, u radni odnos na određeno vrijeme, te Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika, stručnog savjetnika za kontrolu utroška sredstava u oblasti sporta i stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, na period do 60 dana, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.