Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

KONAČNA LISTA PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIKLJUČAK NA INFRASTRUKTURNU MREŽU ZA 2023. GODINU NA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

26.12.2023

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturalnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23) Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kanona utvrđuje

KONAČNU LISTU PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIKLJUČAK NA INFRASTRUKTURNU MREŽU ZA 2023. GODINU NA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

Konačna lista podnosilaca zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona