Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
konkursi i javni pozivi

Konkurs za izbor pet (5) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

26.10.2023

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje 

KONKURS
za izbor pet (5) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I - Objavljuje se konkurs za izbor pet (5) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu, kako slijedi:
-    za područje općine Doboj Istok – 1 notar sa službenim sjedištem u Klokotnici
-    za područje općine Čelić – 1 notar sa službenim sjedištem u Čeliću
-    za područje općine Sapna – 1 notar sa službenim sjedištem u Sapni
-    za područje općine Teočak – 1 notar sa službenim sjedištem u Teočaku 
-    za područje općine Banovići – 1 notar sa službenim sjedištem u Banovićima

Link:
Konkurs za izbor pet (5) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu