Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Ministar Gazdić izrazio podršku radu i aktivnostima NUB „Derviš Sušić“ u Tuzli

11.06.2024

Ministar kulture sporta i mladih Damir Gazdić danas je posjetio Narodnu i univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić u Tuzli. Bila je ovo prilika da se razgovara o realizaciji planiranih projekata u narednom periodu, ali i mogućnostima dodatne popularizacije knjige i kulture čitalaštva.

Nažalost danas je ukazano i na određene poteškoće s kojima se Biblioteka suočava, ali i načinima njihovog prevazilaženja.

„Sve biblioteke danas imaju određene probleme u svom poslovanju. Na sreću ministar Gazdić razumije potrebe Bilioteke i predano radi na rješavanju problema, međutim za sistematično rješavanje problema potrebno je vrijeme. Možemo reći da imamo uho koje sluša i ruku koja nam pomaže“, kazala je direktorica Biblioteke Sanja Dukić i izrazila očekivanje da će projekti koji su započeti sa Ministarstvom i Vladom TK, kao jednim od suosnivača biti uskoro i uspješno završeni.

Prioritet za dalji rad Biblioteke jeste obezbjeđivanje bibliotečke građe, te sanacija određenog prostora, koji je sada neuslovan, a za što je Vlada osigurala sredstva da se on dovede na zadovoljavajući nivo, rečeno je danas.

„Time ćemo osigurati prostor za pohranu i čuvanje bibliotečke građe u skladu sa bibliotečkim propisima“, kazala je Dukić.

Također, razgovaralo se i o neophodnim radovima na objektu Biblioteke. Imajući u vidu da se radi o relativno starijem objektu neophodna su ulaganja u hidroizolaciju, zamjenu vanjske stolarije, te sanaciju krova. Ministar Gazdić izrazio je razumijevanje za ove potrebe, te istaknuo da će ih Vlada Tuzlanskog kantona u narednom periodu razmotriti i nastojati da na njih odgovori u što kraćem roku.

„Ministarstvo i ja lično, od kako sam na ovoj poziciji, zalažemo se da sve naše ustanove kulture budu u ravnopravnom položaju kada je u pitanju i stručnost i osposobljenost i opremljenost, a da Ministarstvo bude servis svim tim našim ustanovama. Kada je u pitanju Biblioteka Derviš Sušić, stava smo da moramo ići u tranziciju opremanja, kapacitiranja i renoviranja određenih dijelova i mi smo ove godine izdvojili 42.000 KM za informatičku opremu, te stalaže i police za smještanje materijala. Značajan dio sredstava usmjeren je i za nabavku isušivača i odvlaživača kako bismo sačuvali literaturu i drugu bibliotečku građu koju imamo u Biblioteci“, kazao je danas ministar Gazdić ističući i namjeru da se, nakon utroška ovih 42 hiljade KM, naredne godinu nabavi bibliobus kojeg bi mogli koristiti svi čitatelji i korisnici usluga Biblioteke sa područja cijelog kantona.

Tokom današnjeg sastanka istaknuto je da u određenim projektima činjenica da Biblioteka ima dva suosnivača, Vladu TK i Grad Tuzlu, to biva i otežavajuća okolnost jer se za određene projekte i procedure moramo dobiti saglasnosti oba osnivača, što oduzima dragocjeno vrijeme.