Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva TK: (Nova) Odluka o utvrđivanju konačne liste nezaposlenih osoba – doktora medicine i lista poslodavaca – Javnih zdravstvenih ustanova na području TK

22.05.2024

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 17.5.2024. godine dostavilo novu Odluku o utvrđivanju konačne liste nezaposlenih osoba – doktora medicine i lista poslodavaca – Javnih zdravstvenih ustanova na području TK, na objavu, a kojom se stavlja van snage Odluka broj 13/1-33-007547-1/24 od 10.5.2024. godine.

LINK: 

  1. http://szztk.ba/ministarstvo-zdravstva-tk-novaodluka-o-utvrdjivanju-konacne-liste-nezaposlenih-osoba-doktora-medicine-i-lista-poslodavaca-javnih-zdravstvenih-ustanova-na-podrucju-tk/