Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Najava prve konferencije o prevenciji nasilja među djecom i mladima PrevCon 24

16.05.2024

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli najavili su danas prvu tuzlansku konferenciju pod nazivom „PrevCon 24“, posvećenu prevenciji nasilja među djecom i mladima. „PrevCon 24“ će 20. i 21. juna okupiti domaće i međunarodne stručnjake u području prevencije nasilja te će kroz predavanja i interaktivne radionice učesnicima pružiti mogućnost razmjene iskustava u ovoj oblasti.

Inicijator konferencije bio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmet Omerović.

„Mi smo svjesni svih poteškoća sa kojima se naše društvo susreće. Nasilje tu zauzima posebno mjesto. Nažalost, u proteklom periodu je došlo do eskalacije tog nasilja, posebno sredinom prošle godine. Mi smo kao nadležne obrazovne vlasti poduzeli niz mjera i aktivnosti kako bismo nastojali da riješimo ovaj problem. Donijeli smo puno novih propisa, organizirali smo razne aktivnosti i potrebno je da imamo i ovakvu naučnu konferenciju da najeminentniji ljudi iz te oblasti, na naučnim osnovama, kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi kako bismo došli u fazu da ovaj problem možemo kontrolisati“, kazao je ministar Omerović zahvalivši Univerzitetu u Tuzli što je prihvatio organizaciju konferencije.

Cilj je, rečeno je ovom prilikom, da ovaj naučni skup postane tradicionalan te da nastane platforma uz pomoć koje će biti moguće pratiti u budućnosti korake kakvi odgovaraju našem društvu i izazovima koji nastaju.

„Mi smo sa Univerziteta u Tuzli, uz pomoć kolega i kolegica sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Filozofskog fakulteta, Odsjeka za socijalni rad, uspjeli da okupimo veliki broj aktivnih učesnika iz regiona, BiH i EU kako bismo aktivno razmijenili sva naša iskustva i dobre modele ali i izazove iz prakse“, najavila je prorektorica za međunarodnu i među univerzitetsku saradnju Vesna Bratovčić.

Na današnjoj press konferenciji rečeno je i da je planirana publikacija koja će obuhvatiti sve pozitivne aktivnosti koje su poduzete u našoj sredini u oblasti prevencije nasilja među djecom i mladima.