Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Novčana egzistencijalna naknada za avgust 2023. godine

30.08.2023

Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec avgust 2023. godine je uplaćena. Prema bankama su doznačena sredstva u iznosu od 691,595.94 KM za 3738 korisnika. Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika