Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Nekategorisano

Održan prvi dio obuke o upravljanju energijom

16.05.2022

Obuka-u-Bih 1.dio-dan-1-14-1024x683Na obuci su prisustvovali učesnici iz 16 od ukupno 33 škole koje će proći kroz proces energetske obnove u okviru pomenutog projekta.

Projekat „Inovativnim umom do pametnih ICT škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2 projekat je prekogranične saradnje u okviru kojeg će 18 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu zamjeniti peći na fosilna goriva pećima na drvnu biomasu/pelet, dok će na 15 školskih objekata u Brodsko – posavskoj županiji (Republika Hrvatska) biti instalirani solarni fotonaponski sistemi.

Prvenstveni cilj obuke je uposlenike ovih škola obučiti i osposobiti da na optimalan način upravljaju sistemima grijanja, odnosno fotonaponskim solarnim sistemima, koji su ili će biti inistalirani u njihovim školama u okviru ove energetske obnove.

Tokom tri dana učesnici su imali priliku da prošire svoje znanjen o mjerama energetske efikasnosti u građevinarstvu, savremenim i ekološki prihvatljivima sistemima grijanja i hlađenja, enegetski efikasnim rasvjetnim tijelima, osnovnim ekonomskim pokazateljima projekata energetske efikasnosti i sličnim temama.

Obuka istog sadržaja održat će se i u Slavonskom Brodu u periodu 24. do 26. maja ove godine te će u ovom terminu obuke pohađati uposlenici iz preostalih 17 škola koje su ili će biti energetski obnovljene.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Inovativnim umom do pametnih ICT škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2, koji realizuju Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija. Vrijednost projekta je 1,8 miliona eura, a finansira se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.