Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

18.09.2023

Na osnovu člana48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23),  člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/21) i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa,broj: 15/1-04-022055-23od 12.09.2023. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

 

Oglas infrastrktura 2023

2023 Obrazac 1. zahtjev za prikljucak