Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Poboljšani uslovi rada državnih službenika

10.07.2024

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević potpisala  je danas sa predstavnikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine Amirom Sejdinovićem, kao reprezentativnim sindikatom za područje državne službe u Tuzlanskom kantonu, Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, kao i Aneks VIII Kolektivnog ugovora. 

Potpisani dokumenti rezultat su dogovora između pregovaračkih timova Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Sporazumom je produženo važenje Kolektivnog ugovora na još dvije godine, dok su Aneksom VIII u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada državnih službenika i namještenika uposlenih u organima uprave i sudske vlasti na području TK. Tako je, između ostalog, utvrđen obavezan sistematski pregled za sve državne službenike i namještenike, utvrđena naknada po osnovu pripravnosti za rad, utvrđena je lista bolesti na osnovu koje je moguće ostvariti pravo na jednokratnu pomoć te precizirane pojedine odredbe u cilju jasnije primjene samog ugovora.

Postignut je i dogovor da će se u pogledu povećanja plaće po osnovu minulog rada, kao i utvrđivanja radnih mjesta koja se obavljaju pod posebnim uslovima, razgovarati u narednom periodu s obzirom na to da se radi o zahtjevima koji zahtijevaju dodatnu analizu i usaglašavanje.

Predstavnik Sindikata Sejdinović istakao da mu je drago da su pregovori okončani, te da je nakon svih predviđenih procedura i saglasnosti sindikalnih organizacija, kao i gradova i općina sa područja Tuzlanskog kantona danas došlo do potpisivanja Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora kao i Aneksa VIII. Posebno zadovoljstvo izrazio je Sejdinović što su Kolektivni ugovor prihvatile i neke općine koje do sada nisu bile potpisnice. 

Također je postignut dogovor da pregovarački timovi nastave rad na unaprjeđenju Kolektivnog ugovora što u konačnici vodi poboljšanju uslova rada svih zaposlenih u organima državne službe na području TK.

Kolektivni ugovor (10.07.2024) 2

Kolektivni ugovor (10.07.2024) 1