Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Premijer Halilagić potpisao Sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja

16.03.2023

UNDP 01 16 03 2023Ovim je potvrđena liderska pozicija koju Tuzlanski kanton ima, s obzirom da već ima uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva, te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja. U narednom periodu saradnja će se odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava. Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.
„Uvažavajući značaj i doprinos Programa u procesima provođenja i lokalizacije Ciljeva održivog razvoja, izražavam punu spremnost i opredijeljenost Tuzlanskog kantona da svoj rad i djelovanje usmjeri ka održivom razvoju, koji će se ogledati u ravnomjernom ekonomskom rastu uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa te kreiranje pravednog društva i smanjenje nejednakosti koje egzistiraju unutar Kantona", kazao je premijer Halilagić dodajući da Strategija razvoja Tuzlanskog kantona doprinosi ostvarenju sva tri pravca održivog razvoja i u sektoru ekonomskog i društvenog razvoja, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, okoliša i infrastrukture. „Osnovni ciljevi i smjernice rada Vlade Tuzlanskog kantona, utemeljeni su upravo na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, te smo kroz dosadašnju praksu kontinuirano doprinosili provođenju i lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja", zaključio je Halilagić.
Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH je istaknula da „promoviranje i podrška lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030 posebno je važna jer akcije na lokalnom nivou igraju ključnu ulogu u ispunjavanju globalnih ciljeva. Štaviše, projekti na lokalnom nivou imaju direktan uticaj na ljude koji žive u tim zajednicama tako što unaprijeđuju njihove životne uslove, a to je ono što je najvažnije."
Veronika Vashchenko, zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH je naglasila da su partnerstva sa lokalnim samoupravama ključna za identifikaciju i bolju socijalnu inkluziju najranjivijih grupa stanovništva, što je u skladu sa principom Ciljeva održivog razvoja da niko ne smije ostati isključen. „Dugoročno gledano, ovaj projekat će doprinijeti unapređenju socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica, što je put ka prekidanju kruga siromaštva i socijalne isključenosti", dodala je Vashchenko.
Jedan od ključnih partnera na realizaciji ovog programa je i Razvojni program ujedinjenih naroda (UNDP), sa kojim Tuzlanski kanton već ima uspostavljenu izuzetno uspješnu saradnju. Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH je danas istaknula da „lokalizacija SDG-a na kantonalnom i lokalnom nivou povećat će kapacitete za pripremu i provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG), s posebnim fokusom na princip da niko ne smije biti izostavljen u procesu."
Nakon potpisivanja Sporazuma, upriličene su i dvije plenarne konferencije u kojima je, prezentirajući uspješne primjere iz prakse na primjeru Tuzlanskog kantona, značajno učešće uzela i pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica.
S obzirom da glavnu ulogu u provođenju ovih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu ima Ministarstvo privrede TK, današnjem događaju prisustvovao je i ministar Edin Duraković.
Na kraju treba napomenuti da program „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast" (SDG2BiH), finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bosanskohercegovačkim vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

 

 

{webgallery}UNDP 01 16 03 2023UNDP 02 16 03 2023UNDP 03 16 03 2023UNDP 04 16 03 2023UNDP 05 16 03 2023

{/webgallery}