Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rang lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina

30.05.2024

Na osnovu člana 13. stav (5) Odluke o utvrđivanu uslova, kriterija, postupka i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godinu (broj: 10/1-11-009935-1/24 od 30.04.2024. godine), Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2023/2024. godinu, imenovana Rješenjem (broj: 10/1-11-009935-4/24 od 27.5.2024. godine), utvrđuje

Rang listu kandidata i Listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neblagovremene i nepotupne prijave

Rang liste su objavljene na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 30.5.2023. godine.

Nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor u roku od tri dana od dana objavljivanja liste na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prigovor se podnosi Ministarstvu obrazovanja i nauke u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prigovor na utvrđenu Rang listu“.