Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rang liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

29.11.2023

Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom objavljuje:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Liste su objavljene na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 29.11.2023.godine. Rok za podnošenje prigovora traje osam dana i može se podnijeti zaključno sa 7.12.2023. godine.

Molimo studente, odnosno roditelje/staratelje učenika koji su stekli pravo na stipendiju, da dostave kopiju lične karte (nije potrebno ovjeravati) i kopiju bankovnog računa studenta/učenika (nije potrebno ovjeravati), najkasnije do 7.12.2023. godine, lično na portirnicu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ili putem e-maila: elmir.tukic@montk.gov.ba, radi pripreme ugovora za dodjelu stipendija. Ukoliko kandidat nema bankovni račun, može se dostaviti bankovni račun roditelja uz naznaku da je račun jednog od roditelja.