Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.04.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh"

2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu za 2021. godinu i Programa rada za 2022. godinu Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju sa Izvještajem o ostvarenju Finansijskog plana za 2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.–31.12.2021.godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje i utvrđivanje priijedloga Zakona o osnivanju Centra za autizam;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje Informacije o postupku javne nabavke brašna za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

10. Razmatranje Informacije o status projekta izgradnje autoceste Tuzla¬-Brčko-Orašje kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje Informacije o provedenom postupku prodaje službenih vozila putem licitacije;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekata podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga u ratu 1992.–1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama"- Srpskoj Pravoslavnoj – Crkvenoj opštini Tuzlanskoj u Tuzli;
Obrađivač: Ured premijera

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Premijer Kantona

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza koje se odnose na obavljanje poslova i finansiranja troškova čuvarske službe u državnim šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove "Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece – osoba sa autizmom "URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla – izrada elaborate za tehnički prijem objekta i za centralno grijanje;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu tokom rada (topli) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) radnika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

22. Razmatranje izvještaja o radu ministarstava za 2021. godinu, i to:
- Ministarstva unutrašnjih poslova
- Ministarstva za boračka pitanja
- Ministarstva pravosuđa i uprave
- Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja
- Ministarstva zdravstva
- Ministarstva za kulturu, sport i mlade
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

27. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić