Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 39. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.12.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Razmatranje teksta Pisma namjere za saradnju između Vlade Tuzlanskog kantona Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

2. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2022./2023. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatrenje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. Razmatranje Informacije o stanju u centrima za socijalni rad Tuzlanskog kantona sa fokusom na kadrovsku strukturu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

5. Razmatranje Teksta Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona"d.d. Kladanj o radu i finansiranju čuvarske službe;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o postupku kandidovanja projekata, dodjele, izvještavanja i praćenja realizacije sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva" (2 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" Udruženju građana "Sevdalija" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Memoranduma o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade, JU Univerziteta u Tuzli, Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije i Omladinskog resursnog centra;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli o oslobađanju troškova studija (školarina i participacija) za Tamer Albadarina iz Palestine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na iznos naknade predsjedniku i članovima interresorne Komisije za vršenje kontrole;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa određivanjem nadležnog organa za provođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Premijer, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini novčane naknade za rad Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini novčane naknade za rad Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti i specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

18. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ured premijera, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe (Stepen tajnosti – interno);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić