Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

27.12.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 39. i 40. redovne i 31. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

4. Razmatranje Informacije o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Centra za autizam Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

5. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

6. Razmatranje Informacije o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa"- namjenska sredstva;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenju odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih osoba" (3 Odluke)
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. Razmatranje Informacije o preduzetim radnjama po Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

11. Razmatranje Informacije i prijedloga u vezi sa rješavanjem smještaja Policijske uprave Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Bosna Bank International d.d. za subvencioniranje kamatne stope privrednim društvima;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava UniCredit Bank d.d. na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženje Tuzlanskog kantona" Udruženju građana Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu Tuzla za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Zapisnik Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja Budžeta za 2021. godinu i utvrđivanje iznosa sredstava za 2022. godinu za Javnu ustanovu Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i Javnu ustanovu Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Specijalna biblioteka „Behram – beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

20. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - Troškovi manifestacija (2 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

21. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa Medicina prvog i drugog integrisanog ciklusa studija na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Biomedicina i zdravstvo na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić