Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

20.05.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
57. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.05.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Univerzitet u Tuzli

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

3. Razmatranje Informacije o utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme u Općoj bolnici Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Opća bolnica Gračanica

4. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o muzejskoj djelatnosti:
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2024. godinu u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje Informacije vezano za položajni dodatak direktora osnovnih i srednjih škola;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. a)  Razmatranje Izvještaja o izvršenju tekućeg transfera u 2023. godini Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju  teksta Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama po osnovu člana 89. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”-  (Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzla, Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke “Sinovi Bosne” Lukavac i Karate savezu Bosne i Hercegovine);
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020.-2023.) za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Udruženju HO „Merhamet“ Sarajevo, Regionalni odbor Tuzla, za potrebe Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem službenika i namještenika u radni odnos u pravosudnim organima Tuzlanskog kantona i Ministarstvu unutrašnjih poslova;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić