Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.06.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
61. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 19.06.2024. godine sa početkom u 9:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2023. godinu; 
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Spreča” d.d. Tuzla

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla

3. Razmatranje  prijedloga i donošenje odluka o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi Udruženju HO “Merhamet” MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla i JU Centar za socijalni rad Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

4. Razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima i dinamici utroška odobrenih finansijskih sredstava JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za javnu nabavku medicinske opreme i radova za period 2022. do 2024.g.; 
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona; 
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Troškovi manifestacija” Udruženju traheotomiranih osoba Tuzla i Kulturno umjetničkom društvu “Puračić”;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za JU Muzej istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Tekuća rezerva” za Udruženje Društvo fizičara u FBiH i Rukometnom klubu “Sloboda – Solana” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa pozicije “pomoć vjerskim zajednicama”;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju komisije za sačinjavanje prijedloga Programa raspodjele sredstava sa pozicije “pomoć vjerskim zajednicama”
Obrađivač: Ured premijera

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za JU Behram-begova medresa Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o smještaju koji će se zaključiti između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i  Kinderzukunft R W S Filijala BiH;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti  za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme; 
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16. Razmatranje Informacije o problemima i iznalaženju rješenja za stanje na JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”

17. a) Razmatranje zahtjeva za zauzimanje Stava Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa razmatranjem Izvještaja o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” za 2022. i 2023. godinu bez izvještaja neovisnog revizora;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” za 2024. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji vrše ovlašćenja Skupštine JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. 
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” 

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić