Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Vlada TK-a utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima TK-a

14.09.2023

Dana 12.09.2023.godine na 24 redovnoj sjednici Vlade TK-a, utvrđen je prijedlog  izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kojim prijedlogom su između ostaloga utvrđene izmjene  koje se odnose na usklađivanje Zakona sa Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, kao i sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka gdje je definisana obrada posebne kategorije ličnih podataka.

Takođe, prijedlogom su predviđene i dopune koje se odnose na  policijska sredstva za upotrebu sile, donošenje podzakonskog propisa  od strane Ministra unutrašnjih poslova a na prijedlog direktora Uprave policije kojim se utvrđuju nespojivost aktivnosti i funkcija policijskih službenika sa policijskim dužnostima (obavljanje dodatnih aktivnosti policijskih službenika uz naknadu), kao i izmjene vezano za postupak prijema policijskih službenika u MUP TK-a.

 Prijedlog izmjena I dopuna predmetnog Zakona upućen je u skupštinsku proceduru.