Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

ZAPISNIK sa prve sjednice Komisije za odabir i predlaganje korisnika donacije grant sredstava sa pozicije....

11.06.2024

ZAPISNIK sa prve sjednice Komisije za odabir i predlaganje korisnika donacije grant sredstava sa pozicije ,.Podrška povratku prognanih lica" za ,,Subvenciju troškova smještaja studenata sa područja općina RS-e" koje gravitiraju TK-u

Image_004